Vedensuodatin tekee kaivovedestä juomakelpoista


Kaivoveden laadun tarkastaminen epäpuhtauksien varalta kannattaa aina. Jotkut kaivoveden epäpuhtaudet ovat havaittavissa maistamalla ja haistamalla, mutta eivät kaikki. Ammattilaisen tekemän vesianalyysin ja vedensuodattimen avulla kaivosta kuin kaivosta saadaan kuitenkin juomakelpoista vettä.

Kuka tarvitsee vedensuodatinta?

Suomessa kaupunkien vedenjakeluun kuuluvien kotitalouksien ei tarvitse juuri huolehtia veden laadusta, vaan vesi on joitakin yksittäisiä, väliaikaisia poikkeuksia lukuun ottamatta juomakelpoista. Haja-asutusalueilla, joilla suurin osa talouksista hankkii vetensä omasta rengas- tai porakaivosta, veden laatu on kuitenkin hyvä varmistaa.

Kaivovesi on maaperän läpi suodattuneesta sade- ja sulamisvedestä koostunutta pohjavettä, jonka pitäisi yleensä olla turvallista käytettäväksi ja jopa juotavaksi ilman käsittelyä. Joillain alueilla tähän pohjaveteen voi kuitenkin kulkeutua haitallisia aineita joko itse maaperästä, humuspitoisista valumavesistä, maanviljelyn, teiden suolauksen tai teollisuuden päästöjen kautta. Suomessa maaperän koostumus vaihtelee suuresti alueittain. Esimerkiksi suuret radon- ja uraanipitoisuudet ovat ongelmana Itä-Uudellamaalla, Etelä-Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa, kun taas Pirkanmaalla ja Keski-Uudellamaalla kaivoveteen voi päätyä haitallisia määriä arseenia.

Varsinkin perinteisten rengaskaivojen kohdalla epätoivottujen ainesten päätymistä kaivoon voi ehkäistä jo kaivon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa muun muassa sijoittamalla kaivon mahdollisimman kauas veden laatua uhkaavista tekijöistä, varmistamalla, että kaivoa ympäröivä maaperä viettää kaivosta poispäin ja varmistamalla, että kaivo on yleisesti tiiviisti rakennettu niin, että vesi pääsee kaivoon vain ja ainoastaan suodattavan pohjan kautta. Tällöinkin veden laatu on kuitenkin hyvä varmistaa analysoimalla kaivosta otettu vesinäyte haitallisten pitoisuuksien varalta.

Vesianalyysi ja vedensuodattimen asennus

Vesianalyysi on hyvä tehdä paitsi kaivon rakennusvaiheessa myös säännöllisin väliajoin sen jälkeen. Ihmisen maku- ja hajuaisti ovat yleensä melko tarkkoja tunnistamaan veteen mahdollisesti päätyneitä bakteereita tai sameutta. Jos veden maku tai ulkonäkö yhtäkkiä muuttuu, on hyvä soittaa ammattilainen paikalle tekemään perinpohjainen vesianalyysi. Ihmisaistit eivät myöskään ole kovin hyviä tunnistamaan vedestä muun muassa syöpäriskiä lisääviä radon- tai arseenipitoisuuksia, joten säännöllinen juomaveden tarkistus kannattaa, vaikkei siinä itse huomaisikaan muutosta.

Vesianalyysissa alan ammattilainen kartoittaa laboratoriossa vesinäytteestä löytyvät epäpuhtaudet ja haitta-aineet, minkä jälkeen hän osaa suositella veden puhdistamiseen soveltuvaa suodatinratkaisua. Vedensuodattimen avulla vedestä saadaan lähes poikkeuksetta hyvälaatuista juomavettä.

Kuten sanottu, veden laadun tarkkailua on kuitenkin hyvä jatkaa säännöllisin väliajoin, esimerkiksi vuoden välein, jotta veden laatu voidaan taata. Veden laatu on hyvä tarkistaa myös silloin, jos kaivon lähistöllä on tehty rakennustöitä tai esimerkiksi silloin, jos lähialueelle on ilmestynyt uusi maatalouden toimija. Säännöllinen veden laadun tarkkailu ja suodattimen huolto takaavat kuitenkin hyvälaatuisen, terveellisen juomaveden. Vedensuodattimet valmistaa ja myy esimerkiksi Pumppulohja Oy Ab

minusta

Teollisuuteen ja tuotteiden valmistukseen keskittyvä blogi

Perinteisesti teollisuudella on tarkoitettu tuotantotoimintaa, jossa luonnonvaroja jalostetaan raaka-aineiksi, joista taas valmistetaan kulutushyödykkeitä ihmisille. Teollisuus on kuitenkin aina ollut muutoksessa ja tällä hetkellä suurin muutos liittyy murrokseen, jossa monissa maissa siirrytään enemmän kohti palveluteollisuutta. On kuitenkin olemassa toimialoja, joilla tuotanto pysyy varmasti kulutushyödykkeissä, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuus, lääketeollisuus ja tekstiiliteollisuus, jotka tuottavat elintärkeitä tuotteita ihmisille. Oletko koskaan miettinyt, minkälainen tuotantoketju on tuotteiden takana, joita kaupan hyllyltä löydämme? Tervetuloa teollisuuden ja tuotteiden valmistusta pohtivan blogin pariin. Otamme mielellämme vastaan aihetoiveita, joten jos sinulla on mielessä jokin aiheeseen liittyvä teema, josta lukisit mielelläsi lisää, voit ehdottaa sitä vaikkapa kommenteissa. Mielellämme kuulemme myös mielipiteesi aiheeseen liittyen.

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

11 October 2021
Kaivoveden laadun tarkastaminen epäpuhtauksien varalta kannattaa aina. Jotkut kaivoveden epäpuhtaudet ovat havaittavissa maistamalla ja haistamalla, m

23 September 2021
Yksi tärkeimmistä menestymisen edellytyksistä yritykselle on onnistunut tuotekehitys. Jatkuva tuotekehitys on tarpeen jokaisessa yrityksessä, sekä ole

21 September 2021
Muovituotteet ovat hyvä valinta monen alan tarpeisiin. Muoveja käytetään muun muassa elintarviketeollisuudessa, rakentamisessa, kodinkoneissa ja saira

tag