Tuotekehityspalvelut auttavat luomaan menestyksekkäitä tuotekonsepteja


Yksi tärkeimmistä menestymisen edellytyksistä yritykselle on onnistunut tuotekehitys. Jatkuva tuotekehitys on tarpeen jokaisessa yrityksessä, sekä olemassa olevien että uusien tuotteiden ja palveluiden osalta. Jos kehitystä ei tapahdu, tuotteet saattavat vanhentua ja menettää kuluttajien kiinnostuksen, jolloin niiden myynti vähenee ja saattaa loppua kokonaan. Tuotteen elinkaari vaihtelee suuresti tuotteesta riippuen ja on myös olemassa joitakin tuoteryhmiä, jotka eivät menetä arvoaan ajan kuluessa, kuten esimerkiksi monet arvoesineet ja korut. Tuotekehitys tarkoittaa sekä uusien tuotteiden kehittämistä tai olemassa olevien tuotteiden parantamista. Tuotteet voivat olla monenlaisia, esimerkiksi esineitä, digitaalisia tuotteita ja palveluita. Suuremmissa yrityksissä on yleensä tuotekehitysosasto, joka vastaa prosessista, mutta monet yritykset myös ostavat tuotekehityspalvelut niihin erikoistuneilta yrityksiltä.

Tuotekehitys on monivaiheinen prosessi

Tuotekehitysprosessi muodostuu tuotteen ja markkinoiden tutkimisesta, kokeilemisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta. Tuotekehitysprosessi voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin. Ensimmäinen vaihe on yleensä kehittämisvaihe, jossa tehdään pohjatutkimus, jossa selvitetään tuotteen kehittämiskustannukset, markkinointinäkymät, tuotteen tarve ja kysyntä, saatavat tuotot ja tuotteen vaikutukset ympäristöön.

Ideointivaiheessa etsitään ideoita ja mahdollisia ratkaisuja, sekä arvioidaan niitä ja valitaan kehitettävä idea. Ideoita voi hankkia erilaisista lähteistä, kuten esimerkiksi asiakaspalautteen pohjalta, korkeakouluilta tai jo olemassa olevista tuotteista.

Idean valitsemisen jälkeen sitä täsmennetään ja sille tehdään vaatimusmäärittely, jossa määritellään tuotteen toiminnallisuus ja mitä vaatimuksia tuotteen tulee täyttää. Tuotteen konseptoinnissa aletaan ideoimaan varsinaista tuotetta, eli toisin sanoen ideaa ryhdytään kehittämään kohti tuotetta.

Tuotesuunnitteluvaiheessa tarkennetaan suunnitelmia, mahdollisesti vielä muutetaan joitain kohtia ja päätetään tehdäänkö tuotteesta prototyyppi. Seuraavaksi valmistetaan prototyyppi tai demo, jota myös testataan ja analysoidaan testitulokset. Tässä vaiheessa tuotetta voidaan vielä muuttaa, jos siihen on tarvetta.

Tämän jälkeen tuotetta aletaan suunnitella yksityiskohtaisemmin ja valmiiksi. Jos tuote päätetään tuoda markkinoille, on seuraavaksi vuorossa tuotantovaihe. Kun tuote on ollut markkinoilla jo jonkun aikaa, tehdään siitä mahdollisesti vielä menestysarvio ja saadun palautteen perusteella sitä voidaan vielä mahdollisesti kehittää.

Tuotekehitykseen tarvitaan paljon aikaa ja resursseja. Tuotekehityspalvelut auttavat monia yrityksiä ideointivaiheesta tuotteen tuotantovaiheeseen saakka. Huolellinen tuotesuunnittelu takaa tuotteelle paremmat elinkaarikustannukset, joten tähän vaiheeseen kannattaa panostaa.

Tuotekehityspalveluita Suomessa tarjoaa esimerkiksi Defour Oy

minusta

Teollisuuteen ja tuotteiden valmistukseen keskittyvä blogi

Perinteisesti teollisuudella on tarkoitettu tuotantotoimintaa, jossa luonnonvaroja jalostetaan raaka-aineiksi, joista taas valmistetaan kulutushyödykkeitä ihmisille. Teollisuus on kuitenkin aina ollut muutoksessa ja tällä hetkellä suurin muutos liittyy murrokseen, jossa monissa maissa siirrytään enemmän kohti palveluteollisuutta. On kuitenkin olemassa toimialoja, joilla tuotanto pysyy varmasti kulutushyödykkeissä, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuus, lääketeollisuus ja tekstiiliteollisuus, jotka tuottavat elintärkeitä tuotteita ihmisille. Oletko koskaan miettinyt, minkälainen tuotantoketju on tuotteiden takana, joita kaupan hyllyltä löydämme? Tervetuloa teollisuuden ja tuotteiden valmistusta pohtivan blogin pariin. Otamme mielellämme vastaan aihetoiveita, joten jos sinulla on mielessä jokin aiheeseen liittyvä teema, josta lukisit mielelläsi lisää, voit ehdottaa sitä vaikkapa kommenteissa. Mielellämme kuulemme myös mielipiteesi aiheeseen liittyen.

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

11 October 2021
Kaivoveden laadun tarkastaminen epäpuhtauksien varalta kannattaa aina. Jotkut kaivoveden epäpuhtaudet ovat havaittavissa maistamalla ja haistamalla, m

23 September 2021
Yksi tärkeimmistä menestymisen edellytyksistä yritykselle on onnistunut tuotekehitys. Jatkuva tuotekehitys on tarpeen jokaisessa yrityksessä, sekä ole

21 September 2021
Muovituotteet ovat hyvä valinta monen alan tarpeisiin. Muoveja käytetään muun muassa elintarviketeollisuudessa, rakentamisessa, kodinkoneissa ja saira

tag